Онлайн основни параметри:


Дата
Външна температура оС
Ел.мощност бруто МВт
ТГ3 МВт
ТГ4 МВт
ТГ5 МВт
Т подаваща мрежова вода оС
Дебит мрежова вода т/ч
Топлинна мощност МВт
Дебит добавъчна вода т/ч